Elektronika dijelova katalog Primopredajnici

Elektronički dijeloviKategorijaOpis
MAX232ERF Mikrovalna pe��nica15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECPERF Mikrovalna pe��nica15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECSERF Mikrovalna pe��nica15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECWERF Mikrovalna pe��nica15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEPERF Mikrovalna pe��nica15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EESERF Mikrovalna pe��nica15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEWERF Mikrovalna pe��nica15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
74FCT162952ATPACTRF Mikrovalna pe��nica16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952BTPVCTRF Mikrovalna pe��nica16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952ETPACTRF Mikrovalna pe��nica16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952BTPVCRF Mikrovalna pe��nica16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952ETPVCRF Mikrovalna pe��nica16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TRF Mikrovalna pe��nica16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TSSOPRF Mikrovalna pe��nica16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPACTRF Mikrovalna pe��nica16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPVCTRF Mikrovalna pe��nica16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPACTRF Mikrovalna pe��nica16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPVCTRF Mikrovalna pe��nica16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPACTRF Mikrovalna pe��nica16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPVCTRF Mikrovalna pe��nica16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ATPVCRF Mikrovalna pe��nica16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646CTPVCRF Mikrovalna pe��nica16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ETPVCRF Mikrovalna pe��nica16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TRF Mikrovalna pe��nica16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TSSOPRF Mikrovalna pe��nica16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TTSSOPRF Mikrovalna pe��nica16-Bit Registered Transceivers
MAX3050RF Mikrovalna pe��nicaFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050ASARF Mikrovalna pe��nicaFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050-MAX3057RF Mikrovalna pe��nicaFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3054RF Mikrovalna pe��nicaFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications