Elektronika dijelova katalog Serial ATA

Elektronički dijeloviKategorijaOpis
93C46SučeljeBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46ASučeljeMicrowire Compatible Serial EEPROM
93C46BSučelje5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-EPSučelje5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESMSučelje5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESNSučelje5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESTSučelje5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-IPSučelje5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISMSučelje5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISNSučelje5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISTSučelje5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-PSučelje5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-SMSučelje5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-SNSučelje5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-STSučelje5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46CSučeljeMicrowire Compatible Serial EEPROM
93C46-EJSučeljeBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-EPSučeljeBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESMSučeljeBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESNSučeljeBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IJSučeljeBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IPSučeljeBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISMSučeljeBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISNSučeljeBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-JSučeljeBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-PSučeljeBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SMSučeljeBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SNSučeljeBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
AT93C46Sučelje3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10PCSučelje3-Wire Serial EEPROMs