Elektronika dijelova katalog Futurebus

Elektronički dijeloviKategorijaOpis
CD3207Su��elje7-bit Futurebus transceiver
CD3207BBSu��elje7-bit Futurebus transceiver
FB2031Su��elje9-bit latched/registered/pass-thru Futurebus transceiver
FB2031BBSu��elje9-bit latched/registered/pass-thru Futurebus transceiver
FB2033Su��elje8-bit latched/registered/pass-thru Futurebus universal interface transceiver
FB2033BBSu��elje8-bit latched/registered/pass-thru Futurebus universal interface transceiver
74F3893Su��eljeQuad futurebus backplane transceiver
MC74F3893ASu��eljeQUAD FUTUREBUS BACKPLANE TRANSCEIVER STATE OPEN COLLECTOR)
TFB2022AISu��eljeFUTUREBUS DATA PATH UNIT
FBL22031Su��elje9-bit 3.3V latched/registered/pass-thru Futurebus transceiver with termination
FBL22031BBSu��elje9-bit 3.3V latched/registered/pass-thru Futurebus transceiver with termination
FBL22033Su��elje3.3V 8-bit latched/registered/pass-thru Futurebus universal interface transceiver
CD3206BBSu��elje9-bit latched/registered/pass-thru Futurebus transceiver
N74F8966ASu��elje9-Bit address/data Futurebus transceiver
N74F8965ASu��elje9-Bit address/data Futurebus transceiver
N748961NSu��eljeOctal latched bidirectional Futurebus transceivers 3-State open-collector
N74F8963ASu��elje9-Bit latched bidirectional Futurebus transceivers open-collector
N74F8963YSu��elje9-Bit latched bidirectional Futurebus transceivers open-collector
N74F8960Su��eljeOctal latched bidirectional Futurebus transceivers 3-State open-collector
N74F8960ASu��eljeOctal latched bidirectional Futurebus transceivers 3-State open-collector
N74F8960NSu��eljeOctal latched bidirectional Futurebus transceivers 3-State open-collector
N74F8962ASu��elje9-Bit latched bidirectional Futurebus transceivers open-collector
N74F8962YSu��elje9-Bit latched bidirectional Futurebus transceivers open-collector
TFB2010Su��eljeFUTUREBUS ARBITRATION CONTROLLER
74F8963Su��elje9-Bit latched bidirectional Futurebus transceivers open-collector
74F8962Su��elje9-Bit latched bidirectional Futurebus transceivers open-collector
74F8960Su��eljeOctal latched bidirectional Futurebus transceivers 3-State open-collector
TFB2002BISu��eljeFUTUREBUS CONTROLLER
FB2041BBSu��elje7-bit Futurebus transceiver
N74F8961ASu��eljeOctal latched bidirectional Futurebus transceivers 3-State open-collector