Elektronika dijelova katalog Codec

Elektronički dijeloviKategorijaOpis
MT8950KomunikacijaISO-CMOS ST-BUS FAMILY Data Codec
MT8950ACKomunikacijaISO-CMOS ST-BUS FAMILY Data Codec
MT8960KomunikacijaISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8961KomunikacijaISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8962KomunikacijaISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8963KomunikacijaISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8963AEKomunikacijaIntegrated Filter Codec
MT8964KomunikacijaISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8965KomunikacijaIntegrated Filter Codec
MT8965ACKomunikacijaISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8965AEKomunikacijaISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8966KomunikacijaIntegrated Filter Codec
MT8967ASKomunikacijaISO2-CMOS Integrated Filter Codec
I5216KomunikacijaMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EKomunikacijaMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EDKomunikacijaMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EIKomunikacijaMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216PKomunikacijaMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SKomunikacijaMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SDKomunikacijaMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SIKomunikacijaMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216XKomunikacijaMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
MC145537KomunikacijaMC14LC5540 ADPCM Codec Evaluation
MC145537EVKKomunikacijaMC14LC5540 ADPCM Codec Evaluation
MC14LC5480KomunikacijaCodec-Filter
MC14LC5480DWKomunikacijaCodec-Filter
MC14LC5480PKomunikacijaCodec-Filter
MC14LC5480SDKomunikacijaCodec-Filter
MC14LC5540KomunikacijaADPCM Codec
MC14LC5540DWKomunikacijaADPCM Codec