Elektronika dijelova katalog Djelitelji i Multiplikatori

Elektronički dijeloviKategorijaOpis
CD4040BLogikaCMOS RIPPLE-CARRY BINARY COUNTER DIVIDERS
CD4040BMSLogikaCMOS Ripple-Carry Binary Counter/Dividers
ZL4081Logika13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40813Logika13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40813DCELogika13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40814Logika13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40814DCELogika13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40818Logika13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40818DCELogika13.5GHz Fixed Modulus Dividers
DS-308BNCLogikaThree-Way Power Dividers
DS-308NLogikaThree-Way Power Dividers
DS-308SMALogikaThree-Way Power Dividers
DS-312BNCLogikaFour-Way Power Dividers
DS-312NLogikaFour-Way Power Dividers
DS-312SMALogikaFour-Way Power Dividers
DS-312TNCLogikaFour-Way Power Dividers
HCF4020BLogikaRIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
HCF4020BC1LogikaRIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
HCF4020BEYLogikaRIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
HCF4020BFLogikaRIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
HCF4020BM1LogikaRIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
DS-112312LogikaFour-Way Power Dividers
HD74HC4022LogikaOctal Counters/Dividers
CD4020BLogikaCMOS RIPPLE-CARRY BINARY COUNTER DIVIDERS
CD4020BMSLogikaCMOS Ripple-Carry Binary Counter/Dividers
TC4040BFLogikaSTAGE RIPPLE CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
TC4040BFNLogikaSTAGE RIPPLE CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
TC4040BPLogikaSTAGE RIPPLE CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
CD4017BLogikaCMOS COUNTER/DIVIDERS
CD4017BMSLogikaCMOS Counter/Dividers