Elektronika dijelova katalog 16 bitni

Elektronički dijeloviKategorijaOpis
S3C9234Mikrokontrolera8-Bit CMOS Microcontroller
S3P9234Mikrokontrolera8-Bit CMOS Microcontroller
SAK-C167CS-LMMikrokontrolera16-Bit Single-Chip Microcontroller
MSM65344AMikrokontrolera8-Bit Microcontroller with Converter (with Driver)
MSM65352Mikrokontrolera8-Bit Microcontroller with 4-Bit Converter (with Driver)
MSM65352BMikrokontrolera8-Bit Microcontroller with 4-Bit Converter (with Driver)
MSM65353AMikrokontrolera8-Bit Microcontroller with Converter (with Driver)
MSM65354Mikrokontrolera8-Bit Microcontroller with Converter (with Driver)
MSM65355Mikrokontrolera8-Bit Microcontroller with Converter (with Driver)
MSM65511MikrokontroleraOriginal High Performance CMOS Chip Microcontroller
MSM65512MikrokontroleraOriginal High Performance CMOS Chip Microcontroller
MSM65513MikrokontroleraOriginal High Performance CMOS Chip Microcontroller
MSM65524MikrokontroleraOriginal High Performance CMOS Chip Microcontroller
MSM65524AMikrokontrolera8-Bit Microcontroller with Converter
MSM65P524MikrokontroleraOriginal High Performance CMOS Chip Microcontroller
MSM65X227Mikrokontrolera8-Bit Microcontroller (with 4K-Byte EEPROM)
MSC1200MikrokontroleraPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1200Y2MikrokontroleraPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1200Y2PFBRMikrokontroleraPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1200Y2PFBTMikrokontroleraPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1200Y3MikrokontroleraPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1200Y3PFBRMikrokontroleraPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1200Y3PFBTMikrokontroleraPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1210Y2MikrokontroleraPrecision Analog-to-Digital Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1210Y3MikrokontroleraPrecision Analog-to-Digital Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1210Y4MikrokontroleraPrecision Analog-to-Digital Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1210Y5MikrokontroleraPrecision Analog-to-Digital Converter with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1211Y2MikrokontroleraPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converters (DACs) with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1211Y3MikrokontroleraPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converters (DACs) with 8051 Microcontroller Flash Memory
MSC1211Y4MikrokontroleraPrecision Analog-to-Digital Converter Digital-to-Analog Converters (DACs) with 8051 Microcontroller Flash Memory