Elektronika dijelova katalog Dekoderima

Elektronički dijeloviKategorijaOpis
DM74LS138EMultimedijalniDecoders/Demultiplexers
DM74LS138JMultimedijalniDecoders/Demultiplexers
DM74LS138WMultimedijalniDecoders/Demultiplexers
HD74LS138Multimedijalni3-Line-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
SN74LS138Multimedijalni3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74LS138NMultimedijalni3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
74AC11238Multimedijalni3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
5962-9851601Q2AMultimedijalni3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
5962-9851601QEAMultimedijalni3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
5962-9851601QFAMultimedijalni3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138Multimedijalni3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138DMultimedijalni3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138NMultimedijalni3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138PWMultimedijalni3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
CD74ACT238Multimedijalni3-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
CD74ACT238EMultimedijalni3-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
CD74ACT238MMultimedijalni3-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
74HC155MultimedijalniDual 2-to-4-line Decoders/Demultiplexers
HD74HC155MultimedijalniDual 2-to-4-line Decoders/Demultiplexers
HD74LS145MultimedijalniBCD-to-Decimal Decoders Drivers(with outputs)
HD74LS145PMultimedijalniBCD-to-Decimal Decoders Drivers(with outputs)
SN74LS145MultimedijalniBCD-TO-DECIMAL DECODERS/DRIVERS
HD74LS247Multimedijalni8CD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers(with outputs)
HD74LS248MultimedijalniBCD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers(internal pull-up outputs)
HD74LS249MultimedijalniBCD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers(with open collector outputs)
SN74LS247MultimedijalniBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS247NMultimedijalniBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS248MultimedijalniBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS248DMultimedijalniBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS248DWMultimedijalniBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS