Elektronika dijelova katalog Odašiljači

Elektronički dijeloviKategorijaOpis
HIN232CBMultimedijalniPowered RS-232 Transmitters/Receivers
HIN232CB-TMultimedijalniPowered RS-232 Transmitters/Receivers
HIN232CBZMultimedijalniPowered RS-232 Transmitters/Receivers
HIN232CBZ-TMultimedijalniPowered RS-232 Transmitters/Receivers
MAX3030Multimedijalni15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3030EMultimedijalni15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3030ECSEMultimedijalni15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3030ECUEMultimedijalni15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3030EESEMultimedijalni15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3030EEUEMultimedijalni15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3031ECSEMultimedijalni15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3031ECUEMultimedijalni15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3031EESEMultimedijalni15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3031EEUEMultimedijalni15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3032ECSEMultimedijalni15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3032ECUEMultimedijalni15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3032EESEMultimedijalni15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3032EEUEMultimedijalni15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3033ECSEMultimedijalni15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3033ECUEMultimedijalni15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3033EESEMultimedijalni15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3033EEUEMultimedijalni15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3040Multimedijalni10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040CSEMultimedijalni10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040CUEMultimedijalni10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040CWEMultimedijalni10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040ESEMultimedijalni10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040EUEMultimedijalni10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040EWEMultimedijalni10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3041Multimedijalni10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters