Elektronika dijelova katalog Digitalni analogni Pretvornici

Elektronički dijeloviKategorijaOpis
TMS320C6411Podaci o pretvorbiFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AGLZPodaci o pretvorbiFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AZLZPodaci o pretvorbiFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411GLZPodaci o pretvorbiFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411ZLZPodaci o pretvorbiFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6414Podaci o pretvorbiFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6414TPodaci o pretvorbiFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415Podaci o pretvorbiFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415TPodaci o pretvorbiFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416Podaci o pretvorbiFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416TPodaci o pretvorbiFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
LM75Podaci o pretvorbiDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-3Podaci o pretvorbiDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-5Podaci o pretvorbiDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-3Podaci o pretvorbiDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-5Podaci o pretvorbiDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-3Podaci o pretvorbiDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-5Podaci o pretvorbiDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-3Podaci o pretvorbiDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-5Podaci o pretvorbiDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
TC7106APodaci o pretvorbi3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106ACPLPodaci o pretvorbi3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106AIJLPodaci o pretvorbi3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
DAC0800LCNPodaci o pretvorbi8-Bit Digital-to-Analog Converters
ADS1100Podaci o pretvorbiSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1100IDBVRPodaci o pretvorbiSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1100IDBVTPodaci o pretvorbiSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1110Podaci o pretvorbi16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference
ADS1110A0IDBVRPodaci o pretvorbi16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference
ADS1110A0IDBVTPodaci o pretvorbi16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference