Elektronika dijelova katalog 1024 Mb

Elektronički dijeloviKategorijaOpis
AD5235MemorijaNonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
AD5235BRU25MemorijaNonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
AD5235BRU250MemorijaNonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
IDT72201L20JMemorijaCMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72201L20JBMemorijaCMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72211L20JMemorijaCMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72211L20JBMemorijaCMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72221L20JMemorijaCMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72221L20JBMemorijaCMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72421L20JMemorijaCMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72421L20JBMemorijaCMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
M5M4V16169DRT-10Memorija16MCDRAM:16M(1M-WORD 16-BIT) CACHED DRAM WITH (1024-WORD 16-BIT) SRAM
M5M4V16169DRT-15Memorija16MCDRAM:16M(1M-WORD 16-BIT) CACHED DRAM WITH (1024-WORD 16-BIT) SRAM
M5M4V16169DRT-7Memorija16MCDRAM:16M(1M-WORD 16-BIT) CACHED DRAM WITH (1024-WORD 16-BIT) SRAM
M5M4V16169DRT-8Memorija16MCDRAM:16M(1M-WORD 16-BIT) CACHED DRAM WITH (1024-WORD 16-BIT) SRAM
M5M4V16169DTPMemorija16MCDRAM:16M(1M-WORD 16-BIT) CACHED DRAM WITH (1024-WORD 16-BIT) SRAM
NM93C46Memorija1024-Bit Serial CMOS EEPROM (MICROWIRE Synchronous
PCF8594C-2Memorija1024 8-bit CMOS EEPROMs with I2C-bus interface
PCF8594C-2PMemorija1024 8-bit CMOS EEPROMs with I2C-bus interface
PCF8594C-2TMemorija1024 8-bit CMOS EEPROMs with I2C-bus interface
PCF8598C-2Memorija1024 8-bit CMOS EEPROMs with I2C-bus interface
PCF8598C-2PMemorija1024 8-bit CMOS EEPROMs with I2C-bus interface
PCF8598C-2P02Memorija1024 8-bit CMOS EEPROM with I2C-bus interface
PCF8598C-2TMemorija1024 8-bit CMOS EEPROMs with I2C-bus interface
PCF8598C-2T02Memorija1024 8-bit CMOS EEPROM with I2C-bus interface
Q67100-H3230Memorija8/16 Kbit 1024/2048 Serial CMOS EEPROMs, Synchronous 2-Wire
SLA24C08-DMemorija8/16 Kbit 1024/2048 Serial CMOS EEPROMs, Synchronous 2-Wire
SLA24C08-DPMemorija8/16 Kbit 1024/2048 Serial CMOS EEPROMs, Synchronous 2-Wire Page Protection Mode
SLA24C08-D-3Memorija8/16 Kbit 1024/2048 Serial CMOS EEPROMs, Synchronous 2-Wire
SLA24C08-D-3PMemorija8/16 Kbit 1024/2048 Serial CMOS EEPROMs, Synchronous 2-Wire Page Protection Mode