Elektronika dijelova katalog SO DIMM

Elektronički dijeloviKategorijaOpis
ICS9179-12MemorijaDIMM Buffer
ICS9179M-12MemorijaDIMM Buffer
W83194BR-39BMemorijaSTEP-LESS 3-DIMM CLOCK
W83194BR-KTMemorijaSTEP-LESS 3-DIMM CLOCK
W83194BR-KXMemorijaSTEP-LESS 3-DIMM CLOCK
W40S01MemorijaSDRAM Buffer DIMM
W40S01-04MemorijaSDRAM Buffer DIMM
W40S11MemorijaSDRAM Buffer DIMM (Mobile)
W40S11-02MemorijaSDRAM Buffer DIMM (Mobile)
W48S87MemorijaSpread Spectrum DIMM Desktop Clock
W48S87-04MemorijaSpread Spectrum DIMM Desktop Clock
V4374128C24VMemorija168-PIN REGISTERED SDRAM DIMM VOLT 128M
V4374128C24VXXG-10PCMemorija168-PIN REGISTERED SDRAM DIMM VOLT 128M
V4374128C24VXXG-75Memorija168-PIN REGISTERED SDRAM DIMM VOLT 128M
V4374128C24VXXG-75PCMemorija168-PIN REGISTERED SDRAM DIMM VOLT 128M
HB56SW3272ESKMemorija256MB Buffered DRAM DIMM 32-Mword 72-bit, Refresh, Bank Module(36 components)
HB56SW3272ESK-5Memorija256MB Buffered DRAM DIMM 32-Mword 72-bit, Refresh, Bank Module(36 components)
HB56SW3272ESK-6Memorija256MB Buffered DRAM DIMM 32-Mword 72-bit, Refresh, Bank Module(36 components)
ICS93712MemorijaDIMM Fanout Buffer
ICS93712YF-PPP-TMemorijaDIMM Fanout Buffer
ICS93712YF-TMemorijaDIMM Fanout Buffer
M34C02MemorijaKbit Serial EEPROM DIMM Serial Presence Detect
M34C02BNMemorijaKbit Serial EEPROM DIMM Serial Presence Detect
M34C02DWMemorijaKbit Serial EEPROM DIMM Serial Presence Detect
M34C02-LBN6TMemorijaKbit Serial EEPROM DIMM Serial Presence Detect
M34C02-LDW6TMemorijaKbit Serial EEPROM DIMM Serial Presence Detect
M34C02-LMN6TMemorijaKbit Serial EEPROM DIMM Serial Presence Detect
M34C02MNMemorijaKbit Serial EEPROM DIMM Serial Presence Detect
M34C02-WBN6TMemorijaKbit Serial EEPROM DIMM Serial Presence Detect
M34C02-WDW6TMemorijaKbit Serial EEPROM DIMM Serial Presence Detect