Elektronika dijelova katalog Serijski Flash

Elektronički dijeloviKategorijaOpis
93C46MemorijaBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46AMemorijaMicrowire Compatible Serial EEPROM
93C46BMemorija5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-EPMemorija5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESMMemorija5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESNMemorija5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESTMemorija5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-IPMemorija5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISMMemorija5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISNMemorija5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISTMemorija5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-PMemorija5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-SMMemorija5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-SNMemorija5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-STMemorija5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46CMemorijaMicrowire Compatible Serial EEPROM
93C46-EJMemorijaBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-EPMemorijaBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESMMemorijaBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESNMemorijaBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IJMemorijaBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IPMemorijaBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISMMemorijaBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISNMemorijaBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-JMemorijaBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-PMemorijaBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SMMemorijaBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SNMemorijaBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
AT93C46Memorija3-Wire Serial EEPROMs
AT93C46-10PCMemorija3-Wire Serial EEPROMs