Elektronika dijelova katalog Clock Generators

Elektronički dijeloviKategorijaOpis
MC12439Vrijeme krugaHIGH FREQUENCY CLOCK GENERATOR
MC12439FNVrijeme krugaHIGH FREQUENCY CLOCK GENERATOR
NBC12439Vrijeme krugaProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FAVrijeme krugaProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FAR2Vrijeme krugaProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FNVrijeme krugaProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FNR2Vrijeme krugaProgrammable Synthesized Clock Generator
GTLP6C816Vrijeme krugaGTLP-to-TTL Clock Driver
GTLP6C816AVrijeme krugaLVTTL-to-GTLP Clock Driver
GTLP6C816AMTCVrijeme krugaLVTTL-to-GTLP Clock Driver
GTLP6C816MTCVrijeme krugaGTLP-to-TTL Clock Driver
GTLP6C817Vrijeme krugaDrive GTLP-to-LVTTL Clock Driver
GTLP6C817MTCVrijeme krugaDrive GTLP-to-LVTTL Clock Driver
MSM6542-01Vrijeme krugaREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-02Vrijeme krugaREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-03Vrijeme krugaREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
CDCR83Vrijeme krugaDIRECT RAMBUS CLOCK GENERATOR
CDCR83DBQVrijeme krugaDIRECT RAMBUS CLOCK GENERATOR
ICM7170Vrijeme krugaMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIBGVrijeme krugaMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIDGVrijeme krugaMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIPGVrijeme krugaMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AMDGVrijeme krugaMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IBGVrijeme krugaMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IDGVrijeme krugaMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IPGVrijeme krugaMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170MDGVrijeme krugaMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
MC54-74HC273AVrijeme krugaOctal Flip-Flop with Common Clock Reset
MC74HC273Vrijeme krugaOctal Flip-Flop with Common Clock Reset
MC74HC273ADTVrijeme krugaOctal Flip-Flop with Common Clock Reset