Elektronika dijelova katalog Real Time Satovi

Elektronički dijeloviKategorijaOpis
MSM6542-01Vrijeme krugaREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-02Vrijeme krugaREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-03Vrijeme krugaREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
ICM7170Vrijeme krugaMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIBGVrijeme krugaMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIDGVrijeme krugaMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIPGVrijeme krugaMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AMDGVrijeme krugaMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IBGVrijeme krugaMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IDGVrijeme krugaMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IPGVrijeme krugaMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170MDGVrijeme krugaMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
M48T86Vrijeme krugaREAL TIME CLOCK
M48T86MHVrijeme krugaREAL TIME CLOCK
M48T86PCVrijeme krugaREAL TIME CLOCK
M48T86PC1Vrijeme krugaREAL TIME CLOCK
M48T86SHVrijeme krugaREAL TIME CLOCK
BQ3287Vrijeme krugaReal-Time Clock Module
BQ3287AMT-Vrijeme krugaReal-Time Clock Module
BQ3287AMT-IVrijeme krugaReal-Time Clock Module
BQ3287EVrijeme krugaReal-Time Clock Module
BQ3287EAMT-Vrijeme krugaReal-Time Clock Module
BQ3287EMT-Vrijeme krugaReal-Time Clock Module
BQ3287MT-Vrijeme krugaReal-Time Clock Module
BQ3287MT-IVrijeme krugaReal-Time Clock Module
BQ3287MT-SB2Vrijeme krugaReal-Time Clock Module
DS1305Vrijeme krugaSerial Alarm Real Time Clock
DS1305EVrijeme krugaSerial Alarm Real Time Clock
DS1305ENVrijeme krugaSerial Alarm Real Time Clock
DS1305NVrijeme krugaSerial Alarm Real Time Clock