Elektronika dijelova katalog High Precision Crystal Oscilatori

Elektronički dijeloviKategorijaOpis
MAX2320Vrijeme krugaAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2320EUPVrijeme krugaAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321Vrijeme krugaAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321EUPVrijeme krugaAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322Vrijeme krugaAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322EUPVrijeme krugaAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324Vrijeme krugaAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324EUPVrijeme krugaAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325Vrijeme krugaAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326Vrijeme krugaAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326EUPVrijeme krugaAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327Vrijeme krugaAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327EUPVrijeme krugaAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
GAL20V8Vrijeme krugaHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LIVrijeme krugaHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJVrijeme krugaHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJIVrijeme krugaHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPIVrijeme krugaHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJVrijeme krugaHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJIVrijeme krugaHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPVrijeme krugaHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPIVrijeme krugaHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJVrijeme krugaHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPVrijeme krugaHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJIVrijeme krugaHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPIVrijeme krugaHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJVrijeme krugaHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJIVrijeme krugaHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPVrijeme krugaHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPIVrijeme krugaHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic